lAndstorp fastigheter ab

Vi bygger, äger, utvecklar och förvaltar fastigheter.

Obebyggd mark

Kv. Slagsta 1:75, Eskilstuna

Obebyggd markyta på 6 500 kvm, utmed Västerleden i Eskilstuna. Detaljplanelagd yta som tillåter Handel, Kontor och Industri samt en byggnadshöjd på 12m.
Etableringsbeskrivning

Nyproduktion

Kv. Mariefred 2:46, Strängnäs

Landstorp Fastigheter AB uppför ny aktivitetsanläggning i Mariefred innehållande Gym, Padel och ytor för gruppträning.

Produktionsår 2022-2023. 

Obebyggd mark

Kv. Torlunda 1:249, Eskilstuna

Obebyggd markyta på 13 000 kvm, med skyltläge till E20. Markytan medger industrietablering på markytan och omfattas ej av detaljplan.
Etableringsbeskrivning

investerar kontakt

Är ni intresserade för en dialog i er kommande expansion eller vill minska er fastighetsportfölj. Kontakta oss